Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas společnosti JK úklid s.r.o., IČO: 28617690, se sídlem Lutín, Na Sídlišti 281, PSČ 783 49, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 44533 (dále jen „JK úklid“), se zpracováním osobních údajů dle podmínek uvedených níže a dále také ve Všeobecných podmínkách užívání. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém byly JK úklid mnou poskytnuty, tedy v rozsahu registračního formuláře na Portálu společnosti https://www.jkuklid.cz/ (dále jen „Portál“) a dále v rozsahu údajů a informací získaných v rámci mého používání Portálu. Pokud se účastním soutěží či jiných akcí provozovaných JK úklid, souhlasím též se zpracováním dodatečných osobních údajů v rozsahu registračního formuláře pro tuto akci či soutěž, a to i po ukončení této akce či soutěže. Zejména se tedy jedná o jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, kontaktní informace, zemi a okres pobytu, elektronické údaje (IP adresu, cookies) či o informace týkající se filmových preferencí (dále jen „Osobní údaje“).

 

Právním základem zpracování Osobních údajů je tento souhlas. Na základě tohoto souhlasu je JK úklid oprávněna zpracovávat Osobní údaje za účelem zajištění řádné realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů a obchodních statistik ohledně chování, zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky), zasílání pozvánek na akce pořádané JK úklid, poskytování odborných a marketingových informací, to vše jakýmikoli prostředky komunikace, zejména prostřednictvím Portálu, e-mailem, telefonicky a poštou.

 

Dále uděluji souhlas s tím, že JK úklid může na základě Osobních údajů provádět profilování a zpracovávat je také za použití automatizovaných postupů. To znamená, že při použití uvedených postupů mohou být osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby byly uživatelům poskytovány výhody a nabídky odpovídající jejich preferencím a/nebo zájmům dle zjištěného chování. V důsledku automatizovaného rozhodování mohou jednotliví uživatelé obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným uživatelům.

 

K Osobním údajům nebude mít bez mého dodatečného souhlasu či zákonné povinnosti přístup třetí osoba, ledaže se jedná o subjekt patřící do koncernu, do kterého náleží též JK úklid, který má sídlo v rámci Evropské unie. Beru na vědomí, že k Osobním údajům budou mít kromě ČSFD přístup též třetí osoby v rámci Evropské unie – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv.

 

Tento souhlas uděluji na dobu trvání mého členství na Portálu, nejdéle ovšem do doby odvolání tohoto souhlasu a po dobu nezbytně nutnou po jeho odvolání, což mohu učinit kdykoliv a ukončit tím zároveň mé členství na Portálu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které JK úklid zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

Udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/a se sekcí osobních údajů ve Všeobecných podmínkách užívání a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů JK úklid náleží.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat